SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

/ Věcný rejstřík / Velký pátek (Velikonoce)

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Velký pátek (Velikonoce)

 • Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus (Průvodce velikonocemi - jednotlivé dny) Velký pátek připomíná den smrti Ježíše Krista. V ten den se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb.
 • Příběh Velikonoc - odsouzení a křížová cesta (Články) Muž bolesti V Jeruzalémě se rozednívalo. V Kaifášově paláci se kněží a náboženští představení celou noc horlivě činili. Plánovali, jak sprovodit Ježíše ze světa.
 • Příběh Velikonoc - v domě Kaifášově (Články) Bylo už hodně po půlnoci, když vojáci Ježíše svázali a vedli ho přes most k Jeruzalému. V ztemnělé ulici nebyla živá duše, žádné světlo, jen jejich lucerny a měsíc.
 • Příběh Velikonoc - zahrada Josefa z Arimatie (Články) Zahrada Josefa z Arimatie Vrátný oběhl hbitě galerii, vklouzl mezi velké pilíře a uklonil se před místodržitelem Pilátem. "Kdosi chce navštívit Vaši Excelenci," pravil. "Jmenuje se…
 • Velký pátek - podrobnější informace (Průvodce velikonocemi - jednotlivé dny) Podrobněji o Velkém pátku - texty, odkazy atd...
 • Barabáš (Velikonoce encyklopedicky) Barabáš byl židovský zločinec, kterého omilostnil římský místodržící Pontský Pilát v Jeruzalémě namísto Ježíše z Nazareta.
 • Biblické velikonoční texty (Stránky) Kompletní biblické texty velikonočních bohoslužeb, včetně tzv. pašijí pro několik čtenářů.  
 • Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi ? (Články) Tato stavba byla slavnostně otevřena za císaře Tita v roce 80 stodenními hrami. Při nich bylo zabito 5000 šelem a 1000 gladiátorů. Během třech staletí zde pak zahynulo mučednickou smrtí mnoho…
 • Ecce homo (Velikonoce encyklopedicky) Zvolání: Hle, člověk! (Ecce homo!) směřoval Pilát Pontský k židovskému lidu během soudu nad Ježíšem ve snaze upozornit na žalostný stav zbičovaného a trním korunovaného odsouzence. 
 • Golgota, Kalvárie (Velikonoce encyklopedicky) Golgota (Kalvárie) je jeden z pahorků před městem Jeruzalémem. V aramejštině znamenal tento název: "lebka", "místo lebek", protože tu byly prováděny popravy. Zde byl také…
 • Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly (Články) Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl koncem března 2005 Jan Pavel II. předsedat velikonočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové…
 • Jidáš Iškariotský (Velikonoce encyklopedicky) Jidáš byl jedním ze dvanácti Ježíšových učedníků. Ježíše z blíže neznámých důvodů zradil a zorganizoval jeho vydání  židovským a římským úřadům
 • Kokrhající kohout (Velikonoce encyklopedicky) Ježíš předpověděl chvástajícímu se Petrovi, že ho zapře před lidmi. "Petře, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš...
 • Komentáře velikonočních biblických textů; podklady ke kázání (Stránky) Komentáře a podklady ke kázání na velikonoční biblické texty Svatého týdne a Letnic.  
 • Křížová cesta (Velikonoce encyklopedicky) Křížová cesta je dle tradice a Bible označována trasa cesty Ježíše Krista od odsouzení Pilátem až na kopec Golgota (Kalvárie) u Jeruzaléma, kde byl Ježíš ukřižován. 
 • Lotr po pravici ukřižovaného Krista (Velikonoce encyklopedicky) Lotr na kříži po pravici ukřižovaného Krista nemá vlastní jméno. Tradice mu přiřkla označení, které se stalo téměř jeho druhým jménem: „lotr po pravici“. 
 • Noc kříže - Tomáš Halík (Články) Naše víra není souborem optimistických iluzí, je to cesta, na níž jsme čas od času všichni vystaveni peklu pochybností a poušti Božího mlčení. Naše víra, pokud je živá, obemyká všechny polohy života a…
 • Pašije (Velikonoce encyklopedicky) Z lat. slova passio, »utrpení, umučení«. V evangeliích jsou to vyprávění, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt. 
 • Pieta (Velikonoce encyklopedicky) Ve výtvarném umění se tak nazývají díla zobrazující mrtvého Krista v klíně Panny Marie (nejslavnější je pieta  Michelangelova).
 • Pilát (Velikonoce encyklopedicky) Pilát Pontský byl římský důstojník a v letech  26 - 36 prokurátorem v Judei. V době jeho působení v úřadě byl v Jeruzalémě popraven Ježíš Kristus.
 • Pohanský původ Velikonoc? (Články) Křesťanské slavení Velikonoc v prvních staletích
 • Průvodce liturgií Velikonoc (Stránky) Několik komentářů velikonoční liturgie.  
 • Průvodce velikonočním třídením od P. Angela Scarana (Články) K velkému tajemství velikonočního třídení vede mnoho cest. Bohatství ukryté v liturgických znameních a v textech Bible je obrovské, proto můžeme stále znovu „hledat, bušit a…
 • Příběh Velikonoc chronologicky (Stránky) Křesťanské Velikonoce navazují na Velikonoce židovské. Na této stránce vám ve zkratce přinášíme příběh Velikonoc křesťanských - tedy příběh posledních dní Ježíše Krista.    
 • Stabat Mater dolorosa (Velikonoce encyklopedicky) Stabat Mater dolorosa (Stála Matka bolestná) je středověký latinský hymnus, který líčí bolest Panny Marie pod Kristovým křížem. Text hymnu vychází z proroctví Simeona, podle kterého meč probodne…
 • Turínské plátno (Velikonoce encyklopedicky) Turínské plátno je relikvie, o níž se traduje, že je plátnem, do kterého bylo krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista.
 • Ukřižování (Velikonoce encyklopedicky) Pověšení a přibití na kůl (nebo kůl s příčným břevnem) bylo u Římanů rozšířeno jako jeden ze způsobů provádění trestu smrti. 
 • Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace (Lockdown-korona-velikonoce ) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s internetem, biblí (ev. misálkem), křížem a svíčkou.
 • Velký pátek (Velikonoce encyklopedicky) Den památky na umučení Ježíše Krista.
 • Veronika (Velikonoce encyklopedicky) Veronika je postava, která podle tradice podala Ježíši Nazaretskému při jeho cestě s křížem na popraviště šátek, aby si otřel tvář.
 • Šimon z Kyrény či Cyreny (Velikonoce encyklopedicky) Šimon z Kyrény či Cyreny je biblická postava Nového zákona. Šimon byl římskými vojáky přinucen pomoci nést kříž Ježíši na jeho křížové cestě na Golgotu. 
 • 30 stříbrných (Velikonoce encyklopedicky) Za třicet stříbrných Jidáš zradil Ježíše a vydal ho úřadům k soudu a popravě. Kolik je to v přepočtu na dnešní peníze?
 • Další průvodci Velikonocemi (Průvodce velikonocemi - jednotlivé dny) Několik průvodců jednotlivými dny Velikonoc
 • I.N.R.I. / INRI / JNRJ (Velikonoce encyklopedicky) Počáteční písmena lat. nápisu umístěného na kříži, na němž byl ukřižován Ježíš (Mt 27,37; Jan 19,19-22) - Jesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Ježíš Nazaretský, král židovský). Nápis zhotovený na Pilátův…
 • Jednotlivé dny Velikonoc (Průvodce velikonocemi - jednotlivé dny) Kristův kříž je jako maják a znamení naděje, která neklame. Ujišťuje nás, že u Boha se neztratí ani jedna slza, ani jeden povzdech. I v současné situaci.
 • Ježíšův velikonoční příběh krok za krokem - omalovánky (Články) Jednotlivé události velikonočního příběhu od Květné neděle až do události vzkříšení. U každého obrázku je krátký biblický text.
 • Kříž (Velikonoce encyklopedicky) Z lat. crux. Nástroj utrpení, používaný různými starověkými národy, především Peršany a Římany. Stal se symbolem křesťanství, protože na něm zemřel Ježíš Kristus.
 • Marie Magdalská, Magdalena (Velikonoce encyklopedicky) Marie pocházela z Magdaly v Galileji a byla jednou z následovnic Jdežíše Krista.
 • Průvodce Velikonocemi - jednotlivé dny (Stránky) Poslední dny postní doby a  samotné Velikonoce nesou název Svatý týden. Oslava Svatého týdne je zahájena o Květné neděli, kdy se symbolicky naznačuje, že "následujeme Pána na cestě…
 • Půst (Velikonoce encyklopedicky) Částečné nebo úplné zřeknutí se jídla z kajících důvodů nebo kvůli kázni. P. je doporučován často v - bibli a Ježíš sám se postil na poušti, předtím než začal svůj veřejný život (Mt 4,2). 
 • Velký pátek - den Ježíšovy smrti (Články) Velký pátek (pátek před velikonoční nedělí) připomíná den smrti Ježíše Krista. V ten den se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb. 
 • Velký pátek v době pandemie (Lockdown-korona-velikonoce ) Inspirace a průvodce Velkým pátkem nocí bez možnosti účasti na bohoslužbách  v době pandemie koronaviru 2020.

Paškál (13.5.2024, 10:11)

Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla ...

Aleluja (4.4.2024, 11:20)

Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a...

Rabbuni, Rabuni, Rabboni (3.4.2024, 11:02)

Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala...

Novokřtěnci, neofyté (2.4.2024, 12:57)

Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos –...

Svíce - hledej v hesle paškál (2.4.2024, 12:52)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (2.4.2024, 12:51)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Oheň (2.4.2024, 12:47)

Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce...

Vzkříšení (2.4.2024, 12:40)

Kristovo vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního...