Ve výtvarném umění se tak nazývají díla zobrazující mrtvého Krista v klíně Panny Marie (nejslavnější je pieta  Michelangelova).