Z lat. slova passio, »utrpení, umučení«. V evangeliích jsou to vyprávění, která popisují Ježíšovo utrpení a smrt. 

Pašije tvoří původní a počáteční jádro  evangelií.

Nejstarší je vyprávění Markovo, které zdůrazňuje především dějinnou pravdivost Kristova utrpení.

Matouš podtrhuje protivníky Písma (srov. Mt 26,24.54).

Lukáš ukazuje Ježíše jako trpícího zachránce všech (srov. Lk 23,27 a d.),

Jan ho vypodobňuje jako krále, jenž dobrovolně kráčí cestou utrpení (srov. Jan 18,33-19,15).

Vyprávění o utrpení jsou čtena během liturgických obřadů Svatého Týdne ( Květná neděle a  Velký pátek).

Dramatické zpracování a inscenace pašijí bylo ve středověku nejrozšířenější formou náboženského divadla.