Šimon z Kyrény či Cyreny je biblická postava Nového zákona. Šimon byl římskými vojáky přinucen pomoci nést kříž Ježíši na jeho křížové cestě na Golgotu. 
 
Evangelia uvádějí, že 
- Šimon pocházel z Kyrény (v dnešní Libyi) a byl k nesení kříže přinucen, když se vracel z pole. 
- byl otcem Alexandra a Rufa.