Turínské plátno je relikvie, o níž se traduje, že je plátnem, do kterého bylo krátce po ukřižování zahaleno tělo Ježíše Krista.

Na plátně je pouhým okem viditelný otisk mužské postavy.

Název plátna je odvozen od italského města Turín, kde je tato relikvie od roku 1578 uchovávána.

Kolem autenticity plátna se vedou dlouholeté diskuze.