Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a jah).

K tomuto chvalozpěvu vyzývají některé ze žalmů. Zvláště pak ty, které tímto zvoláním přímo začínají (Žl 104-106; 111-113; 115-117; 135; 146-150).

Křesťanská modlitba a liturgie převzala zvolání aleluja - zejména při velikonočních obřadech a během velikonočního období.