1. 3. 2019 , (Foto: im)

Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma)

Květná neděle
Neděle před Velikonocemi má název: "KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ". Tímto názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata vyjadřují to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtvých.

„Když nám Pán přikázal, abychom ho následovali,
nebylo to proto, že naši službu potřeboval,
ale proto, aby nám dal spásu.
Následovat Spasitele znamená mít účast na spáse,
jako jít za světlem znamená
mít účast na světle (srv.Jan 8,12).“  
(Sv. Irenej)

„Pán se rozhodl,
že kvůli nám, kteří jsme jeho tělem,
sám předem půjde naší cestou v tom svém těle,
ve kterém zemřel, vstal z mrtvých
a vstoupil na nebesa;
aby tak části jeho těla s důvěrou očekávaly,
že i ony se dostanou tam,
kam je předešla hlava...“  
(Svatý Augustin)

"Zanechal nám tak příklad, abychom šli v jeho šlépějích."
(1Petr 2,21)


Více k tématu Květná neděle

 

Příběh Květné neděle

 

Komentáře biblických textů; podklady ke kázání

 

Další

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? (18.3.2019, 12:18)

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? A proč je...

Spalme něco ve velikonočním ohni (29.3.2018, 16:14)

Spalme něco ve velikonočním ohni
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. Můžeme na něj vložit...

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje (29.3.2018, 15:43)

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje
Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Naděje, která se rodí z...

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás (29.3.2018, 15:39)

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás
Poslední slova, která Ježíš vyřkl při svém umírání na kříži, tvoří jakoby shrnutí celého jeho poselství, je to odkaz...

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest (29.3.2018, 15:35)

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest
Maria zůstala s Ježíšem u kříže, i když ostatní utekli. Je nutné se naučit, jak být nablízku utrpení, jak zvládat...

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus (29.3.2018, 15:33)

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým...