Kříž - z lat. crux. Nástroj utrpení, používaný různými starověkými národy, především Peršany a Římany. Stal se  symbolem křesťanství, protože na něm zemřel Ježíš Kristus.

První křesťané chápali Ježíšovu smrt na kříži jako výlučně spásonosnou událost. Svátek Povýšení svatého Kříže (14. 9.) zdůrazňuje spásonosný rozměr Ježíšovy smrti na kříži, k němuž se každý křesťan hlásí prostým znamením kříže.

U prvních křesťanů byl kříž předmětem uctívání a stal se znakem vítězství, od dob Konstantinových byl zdoben drahými kameny. První obrazy Ukřižovaného se objevují v 5. stol. a je na nich nejméně do 11. stol. zobrazován zahalený. Na Velký pátek uctívá církev kříž slavnostně vystavený.