Křížová cesta je dle tradice a Bible označována trasa cesty Ježíše Krista od odsouzení Pilátem až na kopec Golgota (Kalvárie) u Jeruzaléma, kde byl Ježíš ukřižován. 

Trasa má 14 či 15 událostí, tzv. zastavení. 

Křesťané si dodnes tuto cestu připomínají v meditaci a pobožnosti tzv. "křížové cesty".