Pověšení a přibití na kůl (nebo kůl s příčným břevnem) bylo u Římanů rozšířeno jako jeden ze způsobů provádění trestu smrti.

I Ježíše stihlo toto kruté a v židovských očích potupné umučení, když ho vydali římskému místodržícímu v Judsku.

O Ježíšově ukřižováníé rohodl římský místodržící Pilát pod tlakem židovských představitelů a volání popuzeného davu: "Ukřižuj ho! " (Marek 15,13).