Ježíš předpověděl chvástajícímu se Petrovi, že ho zapře před lidmi. "Petře, dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš..."

„I kdyby od tebe všichni odpadli,“ prohlásil Petr, „já neodpadnu nikdy! “ Ježíš mu odpověděl: „Amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než zakokrhá kohout, mě třikrát zapřeš. “ Petr se ale dušoval: „I kdybych měl s tebou zemřít, nikdy tě nezapřu!" (Matouš 26:33-35 B21)

"Petr však opět zapíral. A zakrátko zase ti, kdo stáli kolem, řekli Petrovi: "Jistě jsi z nich, vždyť jsi z Galileje!" On se však začal zaklínat a zapřísahat: "Neznám toho člověka, o němž mluvíte." V tom kohout zakokrhal podruhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: "Dřív než kohout dvakrát zakokrhá, třikrát mě zapřeš." A dal se do pláče." (Mk 14, 70-72)

V Bibli:
Mt 26,30-35; 69-75
Mk 14,30-31; 66-72
Lk 22,47-62
Jan 13,36-38