Marie pocházela z Magdaly v Galileji a byla jednou z následovnic Jdežíše Krista.

Věrně pak stála pod Ježíšovým křížem a za tři dny našla jeho prázdný hrob. 

 

Viz: Rabbuni, Rabuni Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala ho a zvolala hebrejsky: "Rabbuni", to znamená `Mistře´.