SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

O webu Velikonoce.vira.cz

Beránek je jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Fotografie pochází z Krkonoš, z louky mez Medvědí boudou a Brádlerovými boudami...Web Velikonoce.vira.cz je součástí projektu víra.cz. Záměrem webu je poskytnout přehledné informace o Velikonocích, inspiraci ke plodnému prožití Velikonoc, recepty, zamyšlení a i materiály pro děti. 

Obsah je tvořen jak texty na webu velikonoce.vira.cz, tak odkazy na weby vira.cz (resp. deti.vira.cz), pastorace.cziencyklopedie.cz.

Jako symbol - koláž pro tento web jsme vybrali fotografii beránka, který je jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Fotografie pochází z Krkonoš, z louky mezi Medvědí boudou a Brádlerovými boudami...

Koláž pro web zpracovala Leona Matějková MgA. 

 

Přejeme vám všem požehnané Velikonoce!

Redakce webu vira.cz

Velikonoční jehněčí pečínka (2.5.2019, 15:48)

Chcete si na zelený čtvrtek připravit hostinu po vzoru Poslední večeře? Neměl by na ní chybět Velikonoční beránek....

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě (29.4.2019, 14:57)

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den...

Velikonoční Aleluja (21.4.2019, 11:28)

Velikonoční Aleluja
Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz...

Láska je silnější než smrt (18.4.2019, 16:03)

Láska je silnější než smrt
Velikonoční upomínka na vlastní smrt je pro mě výzvou, abych bedlivě žil v přítomném okamžiku, uvědoměle...

Pašije (18.4.2019, 15:25)

Biblická evangelijní zpráva o umučení Ježíše Krista (z latinského passio - utrpení).