SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

/ O webu Velikonoce.vira.cz

O webu Velikonoce.vira.cz

Beránek je jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Fotografie pochází z Krkonoš, z louky mez Medvědí boudou a Brádlerovými boudami...Web Velikonoce.vira.cz je součástí projektu víra.cz. Záměrem webu je poskytnout přehledné informace o Velikonocích, inspiraci ke plodnému prožití Velikonoc, recepty, zamyšlení a i materiály pro děti. 

Obsah je tvořen jak texty na webu velikonoce.vira.cz, tak odkazy na weby vira.cz (resp. deti.vira.cz) a pastorace.cz

Jako symbol - koláž pro tento web jsme vybrali fotografii beránka, který je jedním z hlavních symbolů Velikonoc. Fotografie pochází z Krkonoš, z louky mezi Medvědí boudou a Brádlerovými boudami...

Koláž pro web zpracovala Leona Matějková MgA. 

 

Přejeme vám všem požehnané Velikonoce!

Redakce webu vira.cz

Paškál (13.5.2024, 10:11)

Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla ...

Aleluja (4.4.2024, 11:20)

Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a...

Rabbuni, Rabuni, Rabboni (3.4.2024, 11:02)

Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala...

Novokřtěnci, neofyté (2.4.2024, 12:57)

Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos –...

Svíce - hledej v hesle paškál (2.4.2024, 12:52)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (2.4.2024, 12:51)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Oheň (2.4.2024, 12:47)

Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce...

Vzkříšení (2.4.2024, 12:40)

Kristovo vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního...