Golgota (Kalvárie) je jeden z pahorků před městem Jeruzalémem. V aramejštině znamenal tento název: "lebka", "místo lebek", protože tu byly prováděny popravy. Zde byl také ukřižován Ježíš.