Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla  vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi. Kromě velikonočního období se paškál zapaluje při  křtu a při pohřebních obřadech.