Jidáš byl jedním ze dvanácti Ježíšových učedníků. Ježíše z blíže neznámých důvodů zradil a zorganizoval jeho vydání  židovským a římským úřadům.

Jidášo poté spáchal sebevraždu. 

 

viz: 30 stříbrných - za třicet stříbrných Jidáš zradil Ježíše a vydal ho úřadům k soudu a popravě. Kolik je to v přepočtu na dnešní peníze?