Barabáš byl židovský zločinec, kterého omilostnil římský místodržící Pontský Pilát v Jeruzalémě u příležitosti židovského svátku pesah.

Dav shromážděný před Pilátovým sídlem se dožadoval Barabášova propuštění oproti osvobození Ježíše z Nazareta.