vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://velikonoce.vira.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 https://vanoce.vira.cz/ 402 109 Svíce - hledej v hesle paškál https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/svice-hledej-v-hesle-paskal <p>Paškál - velikonoční svíce, kterou&nbsp; kněz zapaluje po svěcení&nbsp; ohně během velikonoční&nbsp; vigilie. Je znamením světla&nbsp; vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi.&nbsp;</p> Fri, 05. Apr 2024 10:51:00 GMT 30 stříbrných https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/30-stribrnych <p>Za třicet stříbrných Jidáš zradil Ježíše a vydal ho úřadům k&nbsp;soudu a popravě.&nbsp;Kolik je to v&nbsp;přepočtu na dnešní peníze?</p> Thu, 28. Mar 2024 12:30:00 GMT Velikonoce v pekle zajateckého tábora https://velikonoce.vira.cz/clanky/velikonoce-v-pekle-zajateckeho-tabora <p>Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali.</p> Mon, 25. Mar 2024 11:08:00 GMT Aleluja https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/aleluja <p>Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a jah).&nbsp;</p> Sat, 23. Mar 2024 10:18:00 GMT Barabáš https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/barabas <p>Barabáš byl židovský zločinec, kterého omilostnil&nbsp;římský místodržící Pontský Pilát v Jeruzalémě namísto Ježíše z Nazareta.</p> Fri, 22. Mar 2024 13:19:00 GMT Bílá sobota https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/bila-sobota <p>Den, kdy Ježíš Kristuse ležel v hrobě.</p> Fri, 22. Mar 2024 12:28:00 GMT Cedron, Kedron, Nachal Kidron - potok https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/cedron-kedron-nachal-kidron-potok <p>Cedron je potok, který pramení v nadmořské výšce cca 800 metrů na svazích severovýchodně od Starého Města v&nbsp;Jeruzalémě. Potok prochází podél východní strany Starého Města, které tak odděluje od Olivetské hory a Getsemanské zahrady.</p> Thu, 21. Mar 2024 11:47:00 GMT Duch svatý https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/duch-svaty <p>Je třetí osoba Boha v Troijici (&quot;Otec&quot;, &quot;Syn&quot;, &quot;Duch Svatý&quot;) Duch je sjednocující láskou v Bohu.</p> Wed, 20. Mar 2024 11:57:00 GMT Ecce homo https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/ecce-homo <p>Zvolání: Hle, člověk! (Ecce homo!) směřoval Pilát Pontský k židovskému lidu během soudu nad Ježíšem ve snaze upozornit na žalostný stav zbičovaného a trním korunovaného odsouzence.&nbsp;</p> Tue, 19. Mar 2024 14:57:00 GMT Emauzy, cesta do Emaus https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/emauzy-cesta-do-emaus <p>Emauzy je místo, doposud přesně nelokalizované, kam šli dva učedníci Ježíšovi po jeho smrti a zmrtvýchvstání (kterému nevěřili). Ježíš sám je ale doprovázel na jejich cestě a vysvětloval jim biblický pohled na ukřižování a vzkříšení.</p> Tue, 19. Mar 2024 14:06:00 GMT Exodus https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/exodus <p>Řecko-latinský výraz označuje jak vyjití Izraelitů z Egypta, tak druhou knihu bible, v jejíž první části (Exodus 1-18) se o tomto útěku pojednává.&nbsp;</p> Tue, 19. Mar 2024 11:29:00 GMT Eucharistie https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/eucharistie <p>Eucharistie - z&nbsp;řeckého eucharistia (z eucharistein, &raquo;děkovat&laquo;). Svátost ustanovená Ježíšem při poslední večeři, když o velikonoční hostině dal svým učedníkům chléb a víno jako svoje tělo a svou krev jako památku na novou a věčnou smlouvu.</p> Tue, 19. Mar 2024 11:13:00 GMT Golgota, Kalvárie https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/golgota-kalvarie <p>Golgota (Kalvárie) je jeden z pahorků před městem Jeruzalémem. V&nbsp;aramejštině znamenal tento název: &quot;lebka&quot;, &quot;místo lebek&quot;, protože tu byly prováděny popravy. Zde byl také ukřižován Ježíš.</p> Sun, 17. Mar 2024 12:10:00 GMT Getsemany https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/getsemany <p>Getsemany&nbsp;- aramejského Gat šemaním. Název usedlosti či zahrady na úpatí Olivové hory, naproti pahorku s jeruzalémským chrámem, za potokem Cedron.</p> Sun, 17. Mar 2024 11:54:00 GMT Hosana https://velikonoce.vira.cz/informace/encyklopedicke-informace/velikonoce-encyklopedicky/hosana <p>Hebrejský výraz (hoši &#39;ah ná) znamená &quot;pomoz přece&quot; a stal se formulí křesťanské liturgie. Zde se však hosana používá spíše jako velebení než jako zvolání úpěnlivé prosby, podobně jako Aleluja.&nbsp;</p> Sat, 16. Mar 2024 11:51:00 GMT