vanoce.vira.cz vanoce.vira.cz https://vanoce.vira.cz/ cs vanoce.vira.cz https://velikonoce.vira.cz/defaultHeaderImage?idLang=1 https://vanoce.vira.cz/ 402 109 Květná neděle (připomínka Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma) https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/kvetna-nedele-pripominka-kristova-slavneho-vjezdu-do-jeruzalema <p>Neděle před Velikonocemi má název: &quot;KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ&quot;. Tento název naznačuje hlavní motiv velikonočního Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství&nbsp;a oslava Páně i utrpení a smrt. (<a href="https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/kvetna-nedele-pripominka-kristova-slavneho-vjezdu-do-jeruzalema">více ...</a>)</p> Fri, 01. Mar 2019 09:15:00 GMT Zelený čtvrtek - proč je zelený https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/zeleny-ctvrtek-proc-je-zeleny <p>Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení).&nbsp;<br /> Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:<br /> 1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše<br /> 2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...&nbsp;(<a href="https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/zeleny-ctvrtek-proc-je-zeleny">více</a> ...)</p> Fri, 01. Mar 2019 09:07:00 GMT Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/velky-patek-den-kdy-zemrel-jezis-kristus <p>Velký pátek připomíná den smrti Ježíše Krista. V ten den&nbsp;se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb.&nbsp;Podle Bible&nbsp;zemřel Ježíš na kříži ve tři hodiny odpoledne.&nbsp;</p> Tue, 26. Feb 2019 09:19:00 GMT Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie) https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/bila-sobota-a-velikonocni-noc-vigilie <p>Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy&nbsp;smrti, nejistoty a jistě i zoufalství. Po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).</p> Mon, 25. Feb 2019 10:51:00 GMT Neděle zmrtvýchvstání, „Hod Boží velikonoční“ https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/nedele-zmrtvychvstani-hod-bozi-velikonocni <p>Kristus vstal z mrtvých za svítání &quot;prvního dne v týdnu&quot;, neboli &quot;prvního dne po sobotě&quot; (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Jako křesťané věříme, že svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo a definitivně lidem otevřel cestu k Bohu, k plnosti života s Bohem. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému &quot;lámání chleba&quot; (&quot;mši svaté&quot;) a tento den nazvali &quot;dnem Páně&quot;. Každá neděle v roce je tedy &quot;oslavou Velikonoc&quot; - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.</p> Sun, 24. Feb 2019 11:03:00 GMT Velikonoční oktáv a doba velikonoční https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/velikonocni-oktav-a-doba-velikonocni <p>Oslava Velikonoc trvá dalších padesát dní (&quot;velikonoční doba&quot;) a vrcholí slavností Seslání Ducha svatého (Letnice). Latinský název Pentecostes znamená &quot;padesátý den velikonoční slavnosti&quot;. První týden po Velikonocích se nazývá &quot;velikonoční oktáv&quot;. Čtyřicátý den po Velikonocích (čtvrtek v šestém velikonočním týdnu) se slaví svátek &quot;Nanebevstoupení Páně&quot;.</p> Sat, 23. Feb 2019 11:12:00 GMT Další průvodce Velikonocemi https://velikonoce.vira.cz/informace/pruvodce-velikonocemi/dalsi-pruvodce-velikonocemi <p>Narativní průvodce jednotlivými dny Velikonoc zpracovaný podle knížky F. Hobizala: Svatá země s Franiškem Hobizalem.</p> <p>A další....</p> Fri, 22. Feb 2019 11:14:00 GMT