NAVRCHOLU.cz

Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus

Hlavní stránka / Články / Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus

3.4.2015

Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus Velikonoční Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem je kříž, ne eucharistie. Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua.

 

Význam a obsah Velkého pátku

 • Ježíšova smrt - v co věří křesťané - Ježíšova smrt je smrt skutečná, nikoli zdánlivá. Bůh nebránil lidem jednat, i když se ohrožení týkalo právě Ježíše. Nepostupuje proti nim silou.
 • Velký pátek je první den velikonočního tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. Pro liturgii není Velký pátek. dnem smutku a pláče, nýbrž dnem zamyšlení nad krvavou - obětí Ježíše, která je zdrojem spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starodávné tradice neslaví církev o Velkém pátku eucharistii. Základním a obecným prvkem - liturgie tohoto dne je hlásání slova. Obřad se skládá ze tří částí: a) z bohoslužby slova se třemi čteními, mezi nimiž jsou i – pašije, bohoslužba slova vrcholí přímluvami za celý svět b) uctívání - kříže, c) svaté - přijímání. Protože se neslouží - mše svatá, oltář je zcela holý: bez kříže, bez svícnů a bez pokrývek. Kromě toho je předepsán - půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa. Podle: www.iencyklopedie.cz/velky-patek/
 • Smrt a vzkříšení Páně Chceme-li porozumět utrpení v našem vlastním životě, chceme-li získat křesťanský pohled na utrpení, pak není možné dívat se jen na ukřižování, bez návaznosti vzkříšení. Chceme-li porozumět celkově svému životu, pak tam musí být obojí.
 • Průvodce Velikonocemi  (obsáhlejší)
 • Velkopáteční obřady stručný komentář litugie 
 • Myšlenky současného poutníka po Ježíšových stopách, průvodce jednotlivými dny Velikonoc /dle F. Hobizala/
Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění Kristova utrpení a smrti. Obřady jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází svého smyslu ve zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství Vykupitel zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Podle prastaré tradice dnes (katolická) církev neslaví eucharistickou oběť.  Kněz je oblečen do roucha červené barvy a na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli se tiše modlí. Oltář je zbaven plachet, svící a kříže. Velký pátek je postním dnem závazně zachovávaným v celé církvi, a to postem od masa a újmy v jídle.
 
Ježíš zemřel v době, kdy byli v Jeruzalémském chrámě obětováni velikonoční beránci. "Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku." (Iz 53,7)  

Texty k zamyšlení

 • Kristus je náš pokoj (Raniero Cantalamessa) "Představ si, že není ráj, je to snadné, zkus to. Žádné peklo pod námi, nic jiného než nebe nad námi. / Představ si, že všichni lidé žijí jen pro dnešek, představ si, že nejsou vlasti, není to těžké, uvidíš. Nic, kvůli čemu by se mělo zabíjet nebo umírat, a žádné náboženství," zpíval kdysi John Lennon. (John Lennon - Imagine) Proč se máme snažit "představovat si" něco, co jsme měli do nedávna na očích? Svět bez ráje a pekla, bez náboženství a bez vlasti, bez soukromého vlastnictví, kde se vtloukalo lidem do hlavy, aby žili jen pro to, co je zde na zemi. Což to nejsou společnosti, jaké všemožně uskutečňovaly totalitní řežimy? Sen tedy není nový, ale probuzení z něho bylo otřesné.
 • Georg Friedrich Händel chtěl zemřít na Velký pátek Po prodělané mrtvici se opětovně dostal na pokraj zhroucení, a tenkrát ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však přišla nabídka oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš. Už úvodní slova Comfort me („Posilni mě, utěš mě“) zněla Händelovi jako Boží hlas vstupující do temnoty jeho života.
 • Noc kříže (Tomáš Halík) Evangelista Jan ukazuje smrt a vzkříšení jako jednu skutečnost, viděnou z dvojí perspektivy. Dějiny neskončily odpolednem Velkého pátku. Cesta vede dál.
 • Bůh od člověka neupustí Pán nevstupuje do svého města na římském obrněném voze, nýbrž na palestinském oslátku. Nepřichází s mocí zbraní, nýbrž s bezmocí své lásky. V pokorné jízdě na oslu se již ukazuje bláznovství Velkého pátku. V bláznovství Velkého pátku již probleskuje nepřekonatelnost velikonočního vítězství. Velký pátek stojí mezi Květnou nedělí a nedělí následující.
 • Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi V Koloseu zahynulo mučednickou smrtí mnoho křesťanů. V poslední době se v římském Koloseu vždy v pátek v postní době koná pobožnost křížové cesty, jejímž završením je Via crucis,na Velký pátek vedená papežem.
 • Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl koncem března 2005 Jan Pavel II. předsedat velikonočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové cesty v Koloseu, přenášenou televizí. Při čtrnáctém zastavení vzal do rukou kříž, jako by si přál přiblížit tvář ke tváři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna umučeného na kříži.  Cítil jsem, že nadchází jeho čas. Pán ho k sobě volá…
 • Utrpení, krize "Neplýtvejme příliš slovy o utrpení. Nevíme totiž co to utrpení je. Když jsem je doopravdy poznal já, dokázal jsem jenom plakat."
 • Ježíš přijímá kříž Nesl všechno – tebe, mě.

Biblické texty a komentáře

 

Ke stažení: 2008-03-161113.JPG, 22.7 kB

Štítky: Velký pátek (Velikonoce), kříž, Svatý týden (Velikonoce), Velikonoční triduum, Průvodce Velikonocemi, ukřižování Ježíše Krista, Velikonoce  |   Sekce: Články   |   Tisk   |   Poslat článek známému
Sdílet na Facebook
Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.