SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

/ Věcný rejstřík / Velikonoční vigilie (Velikonoce)

Věcný rejstřík

Vyhledávání podle kombinace klíčových slov

Velikonoční vigilie (Velikonoce)

 • Proč před kostely o velikonoční noci hoří ohně? (Články) O velikonoční noci (ze soboty na neděli) se před většinou kostelů zapalují velikonoční ohně. Oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost Boží a sílu Boží. Oheň…
 • Velikonoční Aleluja (Články) Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). Latinská podoba…
 • Velikonoční noc - ze soboty na neděli - tzv. vigile (Průvodce velikonocemi - jednotlivé dny) Po západu slunce na Bílou sobotu večer začíná bdění (vigilie) Veliké noci. Tak začíná připomínka a oslava noci, kdy byl Kristus vkříšen.
 • Exsultet (Stránky) Slavnostní velikonoční chvalozpěv „Exsultet“. Text i video.  
 • Velikonoce v pekle zajateckého tábora (Články) Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to…
 • Velikonoční vigilie v Dobříši (Stránky)  
 • Velikonoční vigilie v Praze Nových Butovicích (Stránky)    
 • Biblické velikonoční texty (Stránky) Kompletní biblické texty velikonočních bohoslužeb, včetně tzv. pašijí pro několik čtenářů.  
 • Datum Velikonoc (Články) Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Kolísá od 22.3. do 25.4. Koncil nicejský (325) určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarnim…
 • Komentáře velikonočních biblických textů; podklady ke kázání (Stránky) Komentáře a podklady ke kázání na velikonoční biblické texty Svatého týdne a Letnic.  
 • Pohanský původ Velikonoc? (Články) Křesťanské slavení Velikonoc v prvních staletích
 • Průvodce liturgií Velikonoc (Stránky) Několik komentářů velikonoční liturgie.  
 • Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace (Lockdown-korona-velikonoce ) Někteří lidé budou slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s internetem, biblí (ev. misálkem), křížem a svíčkou.
 • Velikonoční obřady - foto (Stránky) Výběr fotografií z několika velikonočních bohoslužeb...
 • Victimae paschali laudes (Velikonoce encyklopedicky) Victimae paschali laudis je velikonoční zpěv, tzv. sekvence (druh středověké liturgické poezie, zpívané při mši), který zazníval celý týden po velikonočních svátcích (tzv. oktáv).
 • Aleluja (Velikonoce encyklopedicky) Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a jah). 
 • Bílá sobota (Velikonoce encyklopedicky) Den, kdy Ježíš Kristuse ležel v hrobě.
 • Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě (Průvodce velikonocemi - jednotlivé dny) Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti, nejistoty a jistě i zoufalství. Po celý…
 • Další průvodci Velikonocemi (Průvodce velikonocemi - jednotlivé dny) Několik průvodců jednotlivými dny Velikonoc
 • Křest (Velikonoce encyklopedicky) Je první ze svátostí. Uděluje se především o Velikonoční noci – vigilii.
 • Marie Magdalská, Magdalena (Velikonoce encyklopedicky) Marie pocházela z Magdaly v Galileji a byla jednou z následovnic Jdežíše Krista.
 • Novokřtěnci, neofyté (Velikonoce encyklopedicky) Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos – neofytos resp. složeninu dvou slov: „neo“ znamená nový a…
 • Oheň (Velikonoce encyklopedicky) Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce (paškál), jako symbol zmrtvýchvstalého Krista, který člověku přibližuje »živý…
 • Paškál (Velikonoce encyklopedicky) Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla  vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi. Kromě velikonočního období se p.…
 • Pesach (Velikonoce encyklopedicky) Hebrejský výraz znamenající »přechod«. Pesach se hlavně nazývá osm dní trvající židovský "svátek přejití", který odpovídá křesťanským velikonočním svátkům; dodnes se v…
 • Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (Velikonoce encyklopedicky) Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla  vzkříšeného Krista (lumen Christi), jež ozařuje zemi. 
 • Velikonoční vigilie na Smíchově ("historické" foto z přelomu tisíciletí) (Stránky)
 • Veliká noc v době pandemie (Lockdown-korona-velikonoce ) Inspirace a průvodce Velikonoční nocí bez možnosti účasti na bohoslužbách  v době pandemie koronaviru 2020.
 • Vigilie (Velikonoce encyklopedicky) Označení církevních slavností v předvečer velkých svátků pochází z latinského slova vigilia (hlídka nebo noční hlídka). 
 • Vzkříšení (Velikonoce encyklopedicky) Kristovo vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního poselství: »Jestliže Kristus nevstal z mrtvých, je klamná naše zvěst a klamná je i…

Související štítky:

Aleluja (4.4.2024, 11:20)

Hebrejský výraz, který znamená: velebte, oslavujte Boha (hillel = velebte, chvalte Jahveho = Pána, Boha - hallelú a...

Rabbuni, Rabuni, Rabboni (3.4.2024, 11:02)

Marie z Magdaly potkala zmrtvýchvstalého Ježíše, ale nepoznala ho. Až když ji oslovil "Marie!", poznala...

Paškál (2.4.2024, 13:04)

Svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je znamením světla ...

Novokřtěnci, neofyté (2.4.2024, 12:57)

Neofyté je starocírkevní označení těch, kteří přijali křest, jde o řecký termín νέoφυτos –...

Svíce - hledej v hesle paškál (2.4.2024, 12:52)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Velikonoční svíce - hledej v hesle Paškál (2.4.2024, 12:51)

Paškál - velikonoční svíce, kterou  kněz zapaluje po svěcení  ohně během velikonoční  vigilie. Je...

Oheň (2.4.2024, 12:47)

Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce...

Vzkříšení (2.4.2024, 12:40)

Kristovo vzkříšení je ústředním tajemstvím křesťanství (srov. Kat. 638) a je základem celého novozákonního...