Na počátku sváteční velikonoční vigilie je zařazen obřad svěcení ohně, od kterého bude rozžata velikonoční svíce (paškál), jako symbol zmrtvýchvstalého Krista, který člověku přibližuje »živý plamen Otcovy slávy«.

Podrobněji k tématu: Proč před kostely o Velikonocích hoří ohně?