SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

10. 2. 2019

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě

Hrob, rakev, Bílá sobota / -ima-

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít.

Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby. Až po západu slunce (tj. na Bílou sobotu večer) začíná velikonoční noc (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii).

 

Encyklopedické informace

 • Bílá sobota 
  Druhý den tak zvaného velikonočního - tridua (třídenní). Církev prodlévá u ježíšova hrobu, rozjímá nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekoná žádné liturgické obřady...

 

Texty k zamyšlení

 • Zkušenost Božího mlčení v našem životě 
  Bílá sobota je jakýmsi územím, kde čekáme – s podivnou směsicí víry a zoufalství – kdykoli Bůh mlčí nebo nám život nedává smysl.
 • Zmatek Bílé soboty prožila řada lidí hluboké víry 
  Od soumraku Velkého pátku do svítání o Velikonoční neděli, Bůh nechal celé stvoření ve stavu zmatku a čirého zoufalství. Celé Ježíšovo okolí bylo zděšené. 
 • Mezi Velkým pátkem a Bílou sobotou: Noc kříže
  Podstatou velikonoční víry křesťanů je přesvědčení, že Velkým pátkem dějiny nekončí – a nekončí jím ani příběh života našeho Pána. Zamyšlení Tomáše Halíka.
 • Ježíšovo utrpení, smrt a pohřbení 
  Ježíšova smrt je smrtí smrti, protože na dřevě prokletí visí Syn Boží, který se vydal smrti, aby nám daroval život. V tichu Bílé soboty dosáhl samého dna vítězství smrti a pohltil je: jeho "sestup do pekel" je „zprávou o spáse pro duše, které čekaly ve vězení“.
 • Pohřběme na Bílou sobotu vše, co nám brání žít  
  ​Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. 
 • Anselm Grün: Návrat k postu – proč může být dobré se postit i na Bílou sobotu 
  Vedle tradiční postní doby před Velikonocemi bylo smysluplné postit se opět v rámci přípravy na jiné důležité svátky - před Svatodušními svátky, před Vánocemi, před kněžským svěcením a podobnými slavnostmi. Především by však byl společný půst dobrou přípravou na význačné slavnosti místní církve. Komu je týdenní půst příliš, měl by se postit o třech svatých dnech - na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu. Tyto dny jsou tak naplněny liturgií, že při nich není zatěžko se postit.​

   

 

Po západu slunce na Bílou sobotu večer začíná velikonoční noc (vigilie vzkříšení) - hlavní oslava Kristova vzkříšení. 

 

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě (20.4.2019, 9:06)

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den...

Láska je silnější než smrt (18.4.2019, 16:03)

Láska je silnější než smrt
Velikonoční upomínka na vlastní smrt je pro mě výzvou, abych bedlivě žil v přítomném okamžiku, uvědoměle...

Pašije (18.4.2019, 15:25)

Biblická evangelijní zpráva o umučení Ježíše Krista (z latinského passio - utrpení).

Neměnil svět zabíjením (16.4.2019, 15:00)

Neměnil svět zabíjením
Nezměnil svět zabíjením, ale tím, že se sám nechal přibít na kříž…

Toto znamená věřit ve vzkříšení (16.4.2019, 14:59)

Toto znamená věřit ve vzkříšení
Až uvidíš bouřku, která tříští les, zemětřesení, které mává zemí, řekni si: „Věřím, že les se obnoví, že se...