Den, kdy Ježíš Kristuse ležel v hrobě.

Je to druhý den tak zvaného Velikonočního tridua (tří dnů). Křesťané Církev prodlévá u hrobu Pána, rozjímají nad jeho utrpením a smrtí a po celý den se nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (= v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení.