Výraz aleluja

Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). Latinská podoba tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla podoba česká aleluja. Tento výraz se v různých obměnách vyskytuje primárně ve starozákonních žalmech. Následně jej převzala i novozákonní křesťanská církev.

V katolické církvi je výraz aleluja charakteristický především pro velikonční dobu. Proto se v postním předvelikonočním období nepoužívá vůbec, aby pak v plné síle mohl slavnostně zaznít na vigílii o Bílé sobotě, kdy církev chválí Boha za vzkříšení Krista. Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústředním svátkem církevního roku. Celých 50 dní po Velikonocích a každou neděli v roce slaví křesťané vzkříšení Ježíše Krista a radují se z toho, že skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Výrazem této radosti jsou rozmanité zpěvy Aleluja...

Zpívejme Aleluja, i když jsme plni starostí

„Zpívejme Aleluja zde na zemi, kde jsme ještě plni starostí,
abychom je jednou mohli zpívat ´tam´ v jistotě...

Zpívejme Aleluja dnes ne proto, abychom se radovali z klidu,
ale abychom našli v trápení útěchu.

Tak jako zpívali poutníci: ´Zpívej, ale kráčej dál!
Zpěvem se těš v nouzi, nebuď rozmrzelý!
Zpívej a kráčej dál!´“ (Sv. Augustin)

Haleluja ! Spasení, sláva i moc
patří našemu Bohu! (Zj 19,1)

Aleluja od Georga Friedricha Händela

Nabízíme Vám níže několik zpracování Aleluja od Georga Friedricha Händela. A to jak netradiční, inkulturované a  "pohyblivé", tak i tradiční sborové provedení... Překlad Händelova Aleluja naleznete zde

Georg Friedrich Händel - varianty přepisu jména: Haendel, Handel (i chybně: Hendl)...