SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

Komentáře velikonočních biblických textů; podklady ke kázání

Komentáře a podklady ke kázání na velikonoční biblické texty Svatého týdne a Letnic.

Svatý týden

 

Květná neděle

 

Velikonoční triduum

 

Zelený čtvrtek

 

Velký pátek

 

Velikonoční noc - vigilie

 

Biblický příběh vzkříšení s komentářem

 

Letnice

 

Velikonoční doba a Letnice

Velikonoční jehněčí pečínka (2.5.2019, 15:48)

Chcete si na zelený čtvrtek připravit hostinu po vzoru Poslední večeře? Neměl by na ní chybět Velikonoční beránek....

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě (29.4.2019, 14:57)

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den...

Velikonoční Aleluja (21.4.2019, 11:28)

Velikonoční Aleluja
Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz...

Láska je silnější než smrt (18.4.2019, 16:03)

Láska je silnější než smrt
Velikonoční upomínka na vlastní smrt je pro mě výzvou, abych bedlivě žil v přítomném okamžiku, uvědoměle...

Pašije (18.4.2019, 15:25)

Biblická evangelijní zpráva o umučení Ježíše Krista (z latinského passio - utrpení).