Dvě události Zeleného čtvtrku 

Zeleným čtvrtkem začíná vrchol Velikonoc tzv. velikonoční triduum (třídení).  Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:

1. Ježíšova večeře na rozloučenou ("poslední večeře")

2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě, jeho zrada a zajetí...

 

Na zelený čtvrtek se připomíná Ježíšova poslední večeře se svými učedníky.

Před večeří Ježíš umyl svým učedníkům nohy na znamení toho, že křesťané mají sloužit druhým – tak jako Ježíš – Bůh slouží i nám.

Při poslední večeři pak ustanovil „večeři Páně“ – eucharistii na připomínku (a zpřítomnění) jeho oběti.

Po večeři se Ježíš vydal s apoštoly do zahrady v Getsemane, kde se modlil o posilu pro nastávající události. Apoštolové ho ale v modlitbě nepodpořili – usnuli.

Do getsemanské zahrady pak zrádce Jidáš přivedl vojáky, kteří Ježíše zajmuli a odvedli k soudu. Při tomto incidentu usekl apoštol Petr jednomu muži ucho.

 

Dvoje bohoslužby na Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek se konají dvoje liturgické obřady: dopoledne v katedrálách, večer pak v jednotlivých farních kostelech:

1. Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách setkávají kněží se svými biskupy a obnovují své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok při udílení svátostí.

2. Večerní obřad vyjadřuje dvě hlavní události: Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a ustanovuje tajemství eucharistie. Zároveň je zrazen od Jidáše.  Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

 

Název Zelený čtvrtek 

Název Zelený čtvrtek vznikl nejspíše přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Na Zeleném čtvrtku tedy není nic zeleného :-) Zvyk jíst špenát na Zelený čtvrtek je lidovým zvykem, který s duchovním obsahem Velikonoc nesouvisí.
 

>> Více a podrobněji k tématu Zelený čtvrtek <<