Getsemany - aramejského Gat šemaním. Název usedlosti či zahrady na úpatí Olivové hory, naproti pahorku s jeruzalémským chrámem, za potokem Cedron.

Zde byl Ježíš zajat strážemi velerady, zatímco se s Petrem, Jakubem a Janem modlil po poslední večeři (srov. Mt 26,36)

 

viz: Cedron, Kedron, Nachal Kidron - potok, který pramení v nadmořské výšce cca 800 metrů na svazích severovýchodně od Starého Města v Jeruzalémě. Potok prochází podél východní strany Starého Města, které tak odděluje od Olivetské hory a Getsemanské zahrady.