Z řečtiny chrisma, »mast«. 

Olivový olej smíchaný s aromatickými látkami, který biskup světí na Zelený čtvrtek při obřadech a který se používá při udělování křtu, biřmování a kněžského svěcení, při konsekraci biskupů, kostelů, oltářů, kalichů a při svěcení zvonů.