V dějinách náboženství mělo kněžství za úkol být prostředníkem mezi člověkem a božstvím.

V křesťanství se na (Kristově) kněžství díky křtu podílejí všichni věřící (jako kněžský lid). Na základě tohoto kněžství a k jeho službě existuje kněžství služebné, jehož posláním je sloužit jménem a v osobě Kristově společenství věřících. Uděluje se svěcením.

Kněžství je jedna ze sedmi - svátostí, které Ježíš ustanovil. Kněží (biskupové) jsou pokračovatelé a nostitelé poslání svěřené - apoštolům. Jde o svátost apoštolské služby, jejíž náplní je sloužit ve jménu a osobě Krista ve společenství.

Hned od počátku církve byl kněžský úřad udělován a vykonáván ve třech stupních: na úrovni biskupů, na úrovni kněží (presbyter) a na úrovni jáhnů.