Poslední týden čtyřicetidenního postu se v myšlence na Kristovo utrpení a jeho smrt nazývá velikonočním (svatým) týdnem. 

Začíná Květnou nedělí a končí velikonočním triduem.