Emauzy je místo, doposud přesně nelokalizované, kam šli dva učedníci Ježíšovi po jeho smrti a zmrtvýchvstání (kterému nevěřili). Ježíš sám je ale doprovázel na jejich cestě a vysvětloval jim biblický pohled na ukřižování a vzkříšení.

Učedníci Ježíše ale poznali až následně až při večeři. Setkání na cestě do Emauz je obsaženo v 24. kapitole Lukášova evangelia.