SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ JEŽÍŠE KRISTA

4. 4. 2015

Příběh Velikonoc - poslední večeře

Příběh Velikonoc - poslední večeře

Komix

Příběh Velikonoc - poslední večeře0
Příběh Velikonoc - poslední večeře1
Příběh Velikonoc - poslední večeře2


Příběh Velikonoc - poslední večeře3
Příběh Velikonoc - poslední večeře4
Příběh Velikonoc - poslední večeře5
Příběh Velikonoc - poslední večeře6


Příběh Velikonoc - poslední večeře7
Příběh Velikonoc - poslední večeře8
Příběh Velikonoc - poslední večeře9


***

Se svolením převzato z knih: Komixová Bible a Příběhy o Pánu Ježíši, které vydalo Karmelitánské nakladatelství.

Velikonoční jehněčí pečínka (2.5.2019, 15:48)

Chcete si na zelený čtvrtek připravit hostinu po vzoru Poslední večeře? Neměl by na ní chybět Velikonoční beránek....

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě (29.4.2019, 14:57)

Bílá sobota - Ježíš leží v hrobě
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den...

Velikonoční Aleluja (21.4.2019, 11:28)

Velikonoční Aleluja
Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz...

Láska je silnější než smrt (18.4.2019, 16:03)

Láska je silnější než smrt
Velikonoční upomínka na vlastní smrt je pro mě výzvou, abych bedlivě žil v přítomném okamžiku, uvědoměle...

Pašije (18.4.2019, 15:25)

Biblická evangelijní zpráva o umučení Ježíše Krista (z latinského passio - utrpení).