Nelpěl na tom,
že je rovný Bohu

O Velikonocích prožíváme tragickou událost jedinečného muže, který změnil svět nikoliv tím, že zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít přibitím na kříž. Tento člověk, který svým vrahům odpouští, když ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka... ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti ne kříži“ (Flp 2,7-8).

Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem. Ale nestalo se tak! Nastal pravý opak: život a lásky zvítězily nad smrtí a nenávistí. 

Kristus umírá na kříži
z lásky k nám

Bolestné umučení Ježíše představuje vrchol zjevení lásky Boží ke každému z nás: „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3,16). Z lásky k nám Kristus umírá na kříži!

Během dvou tisíciletí se zástupy mužů a žen nechávaly přitáhnout tímto tajemstvím a následovaly jej, aby jako on a s jeho pomocí daly svůj vlastní život jako dar ostatním. Mnozí z nich nám zůstávají neznámí. I v této době je mnoho lidí, kteří v tichu svého každodenního života spojují své utrpení s Kristovým a stávají se apoštoly pravé obnovy!

Budeme žít
s Kristem

Bratři a sestry! Na Golgotě se tyčí kříž,
ale pohled naší víry míří k rozbřesku nového dne.

Zakoušíme již radost a zář Velikonoc.
„Jestliže jsme však s Kristem umřeli,
jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít“ (Řím 6,8).
S touto jistotou pokračujme na naší cestě.

Vám všem radostné Velikonoce
ve světle vzkříšeného Pána!