Ježíš „zakusil ponížení“ v celé jeho hloubce a intenzitě, a proto se může stát bratrem všech trpících a plačících lidí – starším bratrem, bratrem nás všech. Je první ze všech, a proto u něj nachází sympatie, solidaritu a pravé společenství každý člověk

I když je pohled na ukřižovaného Ježíše krutý, cítíme, že nás tento muž bolesti přitahuje, a jsme přesvědčeni, že stojíme tváří v tvář Božímu zjevení, které převyšuje možnosti obyčejného smyslového vnímání. Vidíme před sebou znamení a vzor, nejzazší zosobnění lidského utrpení. Právě tak chtěl být Ježíš Kristus zobrazen, protože v této situaci si nemůžeme neuvědomovat bolest.

Poznáváme, že Ježíš toto hrozné utrpení předvídal a dobře věděl o mukách a ponížení kříže. Ježíš „zakusil ponížení“ v celé jeho hloubce a intenzitě, a proto se může stát bratrem všech trpících a plačících lidí – starším bratrem, bratrem nás všech. Je první ze všech, a proto u něj nachází sympatie, solidaritu a pravé společenství každý člověk, který se cvičí v trpělivosti.

Nevinný Ježíš zemřel, protože to tak chtěl. Klíčem k pochopení celé tragédie je právě otázka: „Proč to tak chtěl?“ Ježíš na sebe vzal hříchy celého světa, aby jej vykoupil. Nabídl se jako oběť místo nás. On je skutečně „Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ Obětoval se pro nás a vydal se za nás. On je naše spása! Proto tedy Ukřižovaný tolik přitahuje naši pozornost.

 

(Pavel VI., Meditace o Kristově utrpení, v: Meditazioni inedite, Řím 1993, 31nn).

Převzato z knihy: Giorgio Zevini – Pier Giordano Cabra,  Lectio Divina
na každý den v roce – Doba postní a velikonoční triduum 3 – str. 291,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.)

 

Kříže, krucifix / foto: -IMA-