6. 4. 2017

Ježíš je bratrem všech trpících a plačících lidí

Ježíš je bratrem všech trpících a plačících lidí

Ježíš „zakusil ponížení“ v celé jeho hloubce a intenzitě, a proto se může stát bratrem všech trpících a plačících lidí – starším bratrem, bratrem nás všech. Je první ze všech, a proto u něj nachází sympatie, solidaritu a pravé společenství každý člověk

I když je pohled na ukřižovaného Ježíše krutý, cítíme, že nás tento muž bolesti přitahuje, a jsme přesvědčeni, že stojíme tváří v tvář Božímu zjevení, které převyšuje možnosti obyčejného smyslového vnímání. Vidíme před sebou znamení a vzor, nejzazší zosobnění lidského utrpení. Právě tak chtěl být Ježíš Kristus zobrazen, protože v této situaci si nemůžeme neuvědomovat bolest.

Poznáváme, že Ježíš toto hrozné utrpení předvídal a dobře věděl o mukách a ponížení kříže. Ježíš „zakusil ponížení“ v celé jeho hloubce a intenzitě, a proto se může stát bratrem všech trpících a plačících lidí – starším bratrem, bratrem nás všech. Je první ze všech, a proto u něj nachází sympatie, solidaritu a pravé společenství každý člověk, který se cvičí v trpělivosti.

Nevinný Ježíš zemřel, protože to tak chtěl. Klíčem k pochopení celé tragédie je právě otázka: „Proč to tak chtěl?“ Ježíš na sebe vzal hříchy celého světa, aby jej vykoupil. Nabídl se jako oběť místo nás. On je skutečně „Beránek Boží, který snímá hříchy světa.“ Obětoval se pro nás a vydal se za nás. On je naše spása! Proto tedy Ukřižovaný tolik přitahuje naši pozornost.

 

(Pavel VI., Meditace o Kristově utrpení, v: Meditazioni inedite, Řím 1993, 31nn).

Převzato z knihy: Giorgio Zevini – Pier Giordano Cabra,  Lectio Divina
na každý den v roce – Doba postní a velikonoční triduum 3 – str. 291,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno.)

 

Kříže, krucifix / foto: -IMA-

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? (18.3.2019, 12:18)

Také nevíte, proč jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem? Proč se jí špenát na Zelený čtvrtek? A proč je...

Spalme něco ve velikonočním ohni (29.3.2018, 16:14)

Spalme něco ve velikonočním ohni
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. Můžeme na něj vložit...

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje (29.3.2018, 15:43)

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje
Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Naděje, která se rodí z...

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás (29.3.2018, 15:39)

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás
Poslední slova, která Ježíš vyřkl při svém umírání na kříži, tvoří jakoby shrnutí celého jeho poselství, je to odkaz...

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest (29.3.2018, 15:35)

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest
Maria zůstala s Ježíšem u kříže, i když ostatní utekli. Je nutné se naučit, jak být nablízku utrpení, jak zvládat...

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus (29.3.2018, 15:33)

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým...