Pro děti

Za krátkou dobu po Velikonocích Ježíš odešel do nebe.

nebe

Bůh však poslal jeho přátelům pomoc, kterou potřebovali.
Najednou měli plno odvahy. Věděli, co mají říkat. „Ježíš k nám přišel od Boha,“ vysvětlovali.
„Přišel nám říct, jak moc nás Bůh miluje. Lidé ho chtěli umlčet, ale nepodařilo se jim to.“

apoštolové

„Ježíš žije, a to je důkaz, že jeho poselství je pravdivé: Bůh chce, aby každý člověk opustil
zlou cestu a přišel k němu domů – tam, kde je dobrota a láska. Bůh chce být naším přítelem.“
„To platí pro každého na celičkém světě!“ Od té doby se dobrá zpráva začala šířit do světa.

***

Se svolením zpracováno podle knihy Velikonoční příběh pro nejmenší, kterou vydala Česká biblická společnost.