NAVRCHOLU.cz

Velikonoce - slavnost smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista

Přehledně o svátku Velikonoc pro všechny věkové kategorie. 

Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“ Tato slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. Je nutné, aby zesílila jistota, že existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa. A tento někdo je Láska... Jen on se může plně zaručit za slova „Nebojte se!“. (Jan Pavel II.)


Velikonoce - základní orientace: Zelený čtvrtek | Velký pátek Bílá sobota | Velikonoční noc (tzv. vigilie) | Příběh Velikonoc | Průvodce Velikonocemi


 


(30.3.2018)

Spalme něco ve velikonočním ohni

Spalme něco ve velikonočním ohni
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. Můžeme na něj vložit všechna svá zranění i své staré životní vzorce, které s sebou vláčíme jako kouli na noze. Zapišme si všechno, co bychom rádi pohřbili nebo spálili ve velikonočním ohni… více

Štítky: Bílá sobota (Velikonoce), oheň  |  Sekce: Články

(29.3.2018)

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje

Pohleď na kříž a dostane se ti odtamtud naděje
Pozemské naděje se tváří v tvář kříži hroutí, ale rodí se nová naděje, která potrvá navždy. Naděje, která se rodí z kříže, je jiná. Liší se od těch, které se hroutí, od nadějí tohoto světa. více

Štítky: kříž, naděje, ukřižování Ježíše Krista  |  Sekce: Články

(29.3.2018)

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás

Ježíšova poslední slova na kříži jsou inspirací i pro nás
Poslední slova, která Ježíš vyřkl při svém umírání na kříži, tvoří jakoby shrnutí celého jeho poselství, je to odkaz jeho lásky. více

Štítky: kříž, modlitba, Modlitba žalmů, žalmy, Otec, Bůh, smrt, ukřižování Ježíše Krista  |  Sekce: Články

(31.10.2017)

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest

Jak být s lidmi, jež sužuje bolest
Maria zůstala s Ježíšem u kříže, i když ostatní utekli. Je nutné se naučit, jak být nablízku utrpení, jak zvládat situace, kdy přijde bolest. Je potřeba objevit soucit. Být soucitný znamená kráčet s těmi, jež sužuje bolest, rozumět jim a těšit je, a především je milovat a zůstávat s nimi... více

Štítky: Maria, utrpení  |  Sekce: Články

(31.10.2017)

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus

Čím ďábel kdysi zvítězil, tím ho pak přemohl Kristus
Viděls to úžasné vítězství? To slavné dílo kříže? A mám ti povědět, co je ještě podivuhodnější? Všimni si tedy, jakým způsobem k tomu vítězství došlo, a užasneš ještě víc. Pomocí čeho totiž ďábel kdysi zvítězil, toho použil Kristus, aby ho přemohl; porazil ďábla jeho vlastními zbraněmi. A poslyš, jak se to stalo. více

Štítky: kříž, Křížové cesty  |  Sekce: Články

(6.4.2017)

Ježíš je bratrem všech trpících a plačících lidí

Ježíš je bratrem všech trpících a plačících lidí
Ježíš „zakusil ponížení“ v celé jeho hloubce a intenzitě, a proto se může stát bratrem všech trpících a plačících lidí – starším bratrem, bratrem nás všech. Je první ze všech, a proto u něj nachází sympatie, solidaritu a pravé společenství každý člověk více

Štítky: kříž, ukřižování Ježíše Krista, utrpení, zlo a utrpení  |  Sekce: Články

(5.4.2017)

Ježíšův velikonoční příběh krok za krokem - omalovánky

Ježíšův velikonoční příběh krok za krokem - omalovánky
Jednotlivé události velikonočního příběhu na 27 obrázcích od Květné neděle až do události vzkříšení. Ke každému obrázku je přiřazen odpovídající příslušný biblický text a odkazy na další místa v Bibli, kde je zobrazená epizoda popsaná v evangeliích. více

Štítky: Omalovánky, pro děti, příběh Velikonoc, Průvodce Velikonocemi, Bílá sobota (Velikonoce), kříž, Květná neděle (Velikonoce), Svatý týden (Velikonoce), ukřižování Ježíše Krista, Velikonoce, Velikonoční triduum, Velký pátek (Velikonoce), vzkříšení, zmrtvýchvstání, Zelený čtvrtek (Velikonoce)  |  Sekce: Články

(18.3.2016)

Křížovou cestou v Jeruzalémě - fotogalerie s komentáři

Křížovou cestou v Jeruzalémě - fotogalerie s komentáři
Fotoreportáž "Na Velký pátek po křížové cestě v Jeruzalémě".
Autor fotografií a komentářů: Ondřej Havelka
více

Štítky: Křížové cesty, kříž, ukřižování Ježíše Krista  |  Sekce: Články

(3.11.2015)

Ježíš se rozhodl žít jako zkrachovalec

Ježíš se rozhodl žít jako zkrachovalec
Ježíš se nespojoval s mocnými,
ale rozhodl se žít
jako zkrachovalec.
Z lidské slabosti
udělal svoji největší sílu.
více

Štítky: falešné a mylné představy o Bohu a víře, Velikonoce, apoštol, pokoj, slabost  |  Sekce: Články

(5.4.2015)

Proč se slaví Velikonoce

Proč se slaví Velikonoce
Historie a význam Velikonoc - stručně
Velikonoce jsou svým původem svátky jara.
Před cca 3500 lety dali ale kananejskému svátku jara
zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy:
oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa z egyptského otroctví.
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce
dostaly současný význam
Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
více

Štítky: Velikonoce, beránek, naděje, Průvodce Velikonocemi, spása, ukřižování Ježíše Krista, vzkříšení, zmrtvýchvstání, židovství, židé, judaismus  |  Sekce: Články

(4.4.2015)

Příběh Velikonoc - noc v zahradě Getsemane

Příběh Velikonoc - noc v zahradě Getsemane
Noc v zahradě Mlčky kráčel Ježíš s jedenácti učedníky k bráně města. Po slavnostních Ježíšových slovech před několika okamžiky ve večeřadle byli jeho společníci zmateni a začali se bát. Této noči se dělo něco, čemu nerozuměli. více

Štítky: Zelený čtvrtek (Velikonoce), Jidáš, příběh Velikonoc, pro děti, příběh, povídka, Velikonoce, zrada, zrádce, zrazení  |  Sekce: Články

(4.4.2015)

Zelený čtvrtek - proč je zelený

Zelený čtvrtek - proč je zelený
Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení).
Na Zelený čtvrtek se připomínají dvě hlavní události:
1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen od Jidáše
2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...
více

Štítky: Svatý týden (Velikonoce), Velikonoční triduum, Zelený čtvrtek (Velikonoce), Eucharistie, Jidáš, Průvodce Velikonocemi, Služba, Velikonoce  |  Sekce: Články

(3.4.2015)

Neměnil svět zabíjením

Neměnil svět zabíjením
Nezměnil svět zabíjením,
ale tím, že se sám
nechal přibít na kříž…
více

Štítky: Velikonoce, kříž, ukřižování Ježíše Krista, Boží láska, Vzkříšení, život věčný  |  Sekce: Články

(3.4.2015)

Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus

Velký pátek - den, kdy zemřel Ježíš Kristus
Velikonoční Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži. Je to výhradní den v roce, kdy středem církevní liturgie a jejím vrcholným momentem je kříž, ne eucharistie. Velký pátek je součástí Svatého týdne a velikonočního tridua. více

Štítky: Velký pátek (Velikonoce), kříž, Svatý týden (Velikonoce), Velikonoční triduum, Průvodce Velikonocemi, ukřižování Ježíše Krista, Velikonoce  |  Sekce: Články

(2.4.2015)

Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie)

Bílá sobota a Velikonoční noc (vigilie)
Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovi smrti, nejistoty a jistě i zoufalství. Po celý den nekonají žádné liturgické obřady. Po západu slunce (tj. v sobotu večer) začíná velikonoční bdění (vigilie), a tím začíná slavnost Kristova vzkříšení. Název Bílá sobota pravděpodobně pochází od bílých křestních rouch křtěnců, kteří přijali křest právě o Velikonoční noci (vigilii). více

Štítky: Bílá sobota (Velikonoce), Velikonoce, Velikonoční triduum, křest, Velikonoční vigilie (Velikonoce), vzkříšení, zmrtvýchvstání  |  Sekce: Články

(2.4.2015)

Kříž a hrob nemají poslední slovo...

Kříž a hrob nemají poslední slovo...
"Bože, proč…?!" Kolikrát už jsme slyšeli nebo řekli tato slova? Kolikrát jsme měli pocit, že nic nemá cenu, že jsme bezmocní vůči zlu či utrpení, že přes veškerou snahu nemůžeme pomoci těm, na kterých nám záleží… (P. Jan Pacner, kaplan Vojenské akademie Vyškov) více

Štítky: beznaděj, zoufalství, Ježíš, kříž, opuštěnost, osamocenost, osamělost, smrt, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání  |  Sekce: Články

(1.4.2015)

Proč název ´Velikonoce´? Proč ne třeba ´Vajíčkonoce´?

Proč název ´Velikonoce´? Proč ne třeba ´Vajíčkonoce´?
Když se řekne Velikonoce,
většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka,
vajíčka a volné pondělí.
Proč se ale v názvu „Velikonoce“
skrývají slova veliký a noc?
Co to má společného se svátky jara?
S volným pondělím?
Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce?
Nebo Jaronoce?
Proč zrovna Velikonoce?
více

Štítky: Velikonoce, odpuštění, svoboda, ukřižování Ježíše Krista, vzkříšení, zmrtvýchvstání, židovství, židé, judaismus  |  Sekce: Články

(1.4.2015)

Proč před kostely o velikonoční noci hoří ohně?

Proč před kostely o velikonoční noci hoří ohně?
O velikonoční noci (ze soboty na neděli) se před většinou kostelů zapalují velikonoční ohně. Oheň a světlo patří k nejstarším přírodním symbolům, které naznačovaly přítomnost Boží a sílu Boží. Oheň symbolizuje zároveň Boží lásku, která plane a hřeje i uprostřed chladu a temnoty. Pro člověka je oheň nezbytnou podmínkou pozemského života: dává teplo, dává světlo, přináší potěšení i radost. Zároveň je i pradávným symbolem smrti a očisty. Toto všechno se střetává ve velikonoční symbolice paradoxů: život i smrt, láska i očištění. A právě ohněm začínají velikonoční obřady. více

Štítky: Velikonoční vigilie (Velikonoce), oheň, Velikonoce  |  Sekce: Články

(1.4.2015)

Toto znamená věřit ve vzkříšení

Toto znamená věřit ve vzkříšení
Až uvidíš bouřku,
která tříští les,
zemětřesení,
které mává zemí,
řekni si:
„Věřím, že les se obnoví,
že se země vrátí
do své nehybnosti." (Carlo Carretto) více

Štítky: Velikonoce, víra, vzkříšení, zmrtvýchvstání, Boží království, Boží láska, Ježíš, Ježíš Kristus, spása  |  Sekce: Články

(30.3.2015)

Velikonoční Aleluja

Velikonoční Aleluja
Výraz aleluja pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). Latinská podoba tohoto termínu zní alleluia. Z ní pak vznikla podoba česká aleluja. více

Štítky: aleluja, Velikonoční vigilie (Velikonoce), radost, Bílá sobota (Velikonoce), Modlitba žalmů, žalmy, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání  |  Sekce: Články

(30.3.2015)

Velikonoční poselství pro každého...

Velikonoční poselství pro každého...
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší
než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
(Jan Pavel II.) více

Štítky: nebojte se, Velikonoce, naděje, vzkříšení, zmrtvýchvstání, ukřižování Ježíše Krista  |  Sekce: Články

(29.3.2015)

Jediná cesta skrze smrt k životu vede v Ježíšových stopách

Jediná cesta skrze smrt k životu vede v Ježíšových stopách
"Jít ve stopách Ježíšových
je naším povoláním.
Je to jediná cesta,
která vede
skrze smrt
k životu."
(Joachim Meisner)
více

Štítky: smrt, vzkříšení, zmrtvýchvstání, Vzkříšení, život věčný  |  Sekce: Články

(28.4.2014)

Pascha Ježíše Krista (Dominik Duka)

Pascha Ježíše Krista (Dominik Duka)
Velikonoce, které slavíme po prvním jarním úplňku, mají svou předbiblickou historii jako svátek pastýřů, kteří obětovali mládě ze svého stáda pro ochranu a zabezpečení celé nové populace. Pesachový beránek je chápán jako předobraz ukřižovaného Krista a vysvobození Izraele z Egypta jako předobraz vysvobození z moci hříchu. více

Štítek: Velikonoce  |  Sekce: Články

(27.4.2014)

Velikonoce v pekle zajateckého tábora

Velikonoce v pekle zajateckého tábora
Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali. více

Štítky: Velikonoce, Velikonoční triduum, Velikonoční vigilie (Velikonoce)  |  Sekce: Články

(20.4.2014)

Průvodce velikonočním třídením od P. Angela Scarana

Průvodce velikonočním třídením od P. Angela Scarana
K velkému tajemství
velikonočního třídení vede mnoho cest.
Bohatství ukryté v liturgických znameních
a v textech Bible je obrovské,
proto můžeme stále znovu
„hledat, bušit a hloubit“
a vždycky objevíme něco nového.
více

Štítky: Průvodce Velikonocemi, Bílá sobota (Velikonoce), Velikonoce, Velikonoční triduum, Velký pátek (Velikonoce), vzkříšení, zmrtvýchvstání, Zelený čtvrtek (Velikonoce)  |  Sekce: Články

(30.3.2014)

Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, shrnuje celé velikonoční poselství

Výraz ´pokoj vám´, v hebrejštině ´shalom´, shrnuje celé velikonoční poselství
Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom",
obsahuje a shrnuje jistým způsobem celé velikonoční poselství.
Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán
a který je plodem nového života,
zahájeného jeho zmrtvýchvstáním.
(Jan Pavel II.)


více

Štítky: pokoj, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání, Boží láska, milosrdenství, radost, tajemství, ukřižování Ježíše Krista  |  Sekce: Články

(29.3.2014)

Velikonoční obřady pro děti

Velikonoční obřady pro děti
Tiskem vyšel osvědčený velikonoční misálek pro děti. Velikonoční misálky se skládají z šesti sešitků, ve kterých najdete velké množství obrázků a komentářů, aby děti mohly sledovat velikonoční obřady s užitkem a s radostí, že ví, co se děje. Projekt nevznikl od "zelehého stolu", ale autorem je katechetka "z terénu“ Dr. Marie Nedbalová a kolektiv (misálky byly několik let testovány na živých dětech :-). více

Štítky: pro děti, Svatý týden (Velikonoce), Velikonoce  |  Sekce: Články

(19.3.2014)

Velikonoce - svátek jara

Velikonoce - svátek jara
Velikonoce jsou svým původem svátkem jara.
Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara
zcela nový význam svátkem Paschy.
Křesťané pak v tajemství Velikonoc poznali opravdové jaro:
život je silnější než smrt,
strnulost hrobu je proměněna
v kvetoucí zahradu...
Skrze vzkříšení objevujeme nový život. více

Štítky: aleluja, Velikonoce, židovství, židé, judaismus, radost, strach, vzkříšení, zmrtvýchvstání, život  |  Sekce: Články

(6.4.2012)

Co si myslí o Velikonocích křesťané?

Co si myslí o Velikonocích křesťané?
Velikonoce znamenají: "Největší krádež historie, krádež člověka je zničena" Zeptali jsme se různých křesťanů na 4 krátké otázky: 1. Proč si myslíš, že jsou Velikonoce hlavním křesťanským svátkem? 2. Proč se dospělí křtí právě o Velikonocích? 3. Co je hlavním poselstvím Velikonoc (pro dnešního člověka)? 4. Týká se křesťanské poselství Velikonoc jen křesťanů? více

Štítky: křest, křesťanství, Velikonoce  |  Sekce: Články

(22.4.2011)

Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly

Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly
Poprvé od začátku svého papežského působní nemohl koncem března 2005 Jan Pavel II. předsedat velikonočním slavnostem. Ale i tak si přál sledovat na Velký pátek ve své soukromé kapli pobožnost křížové cesty v Koloseu, přenášenou televizí. Při čtrnáctém zastavení vzal do rukou kříž, jako by si přál přiblížit tvář ke tváři Krista a připojit své utrpení k utrpení Božího Syna umučeného na kříži. Cítil jsem, že nadchází jeho čas. Pán ho k sobě volá… více

Štítky: Jan Pavel II., kříž, Křížové cesty, utrpení, Velikonoce, Velký pátek (Velikonoce)  |  Sekce: Články

(20.3.2007)

Velikonoce v otázkách a odpovědích

Velikonoce v otázkách a odpovědích
Proč mají někteří lidé raději Vánoce? Mohou Velikonoce oslovovat i dnešního člověka? Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku? Proč jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem? více

Štítky: Boží láska, Ježíš Kristus, křesťanství, opuštěnost, osamocenost, osamělost, radost, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání, židovství, židé, judaismus  |  Sekce: Články

(19.3.2007)

Ať jsme jakkoliv svázáni...

Ať jsme jakkoliv  svázáni...
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ více

Štítky: láska, nenávist, Přátelství, Velikonoce, vítěz, vítezství, zrada, zrádce, zrazení  |  Sekce: Články

(19.3.2007)

Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi ?

Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi ?
Tato stavba byla slavnostně otevřena za císaře Tita v roce 80 stodenními hrami. Při nich bylo zabito 5000 šelem a 1000 gladiátorů. Během třech staletí zde pak zahynulo mučednickou smrtí mnoho křesťanů. V Koloseu přišel o život také poustevník Telemachos - poslední oběť pohanských her za vlády císaře Honoria. Skočil do arény mezi gladiátory a se vztaženýma rukama zvolal směrem k císaři: "Ustaň v tom vraždění!" ... více

Štítky: Jan Pavel II. (papež 1978-2005) , Křížové cesty, mučednictví, papež, Velikonoce, Velký pátek (Velikonoce)  |  Sekce: Články

(19.3.2007)

Kdyby vzkříšení spočívalo jen v oživení naší mrtvoly...

Kdyby vzkříšení spočívalo jen v oživení naší mrtvoly...
Kdyby vzkříšení spočívalo jen v tom, že Bůh oživí naši mrtvolu, pokorně bych ho požádal: „Prosím tě, Pane, nech mě v zemi. A jestli si chceš posloužit tím, co z mého těla zbylo, dej z něho vyrůst květině. To úplně stačí.“ ... (Podle Carlo Carretta) více

Štítky: Bůh, stáří, senioři, old, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání  |  Sekce: Články

(19.3.2007)

Velikonoce - o nás bez nás?

Velikonoce - o nás bez nás?
Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile, nebo setkávají hlavy států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě. ... (Aleš Opatrný) více

Štítky: Boží věrnost, křest, naděje, smrt, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání  |  Sekce: Články

(21.3.2006)

Datum Velikonoc

Datum Velikonoc
Neděle po prvním jarním úplňku
Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Kolísá od 22.3. do 25.4. Koncil nicejský (325) určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarnim bodem. Tak se Velikonoce oddělily od židovského kalendáře. Dnes se diskutuje o pevném datu Velikonoc. více

Štítky: Velikonoce, židovství, židé, judaismus, Bílá sobota (Velikonoce), křest, postní doba, Průvodce Velikonocemi, Velikonoční vigilie (Velikonoce), vzkříšení, zmrtvýchvstání  |  Sekce: Články

(18.3.2004)

Noc kříže - Tomáš Halík

Noc kříže - Tomáš Halík
Naše víra není souborem optimistických iluzí, je to cesta, na níž jsme čas od času všichni vystaveni peklu pochybností a poušti Božího mlčení. Naše víra, pokud je živá, obemyká všechny polohy života a záchvěvy lidského srdce, nic lidského jí není cizí – ani to, co vy prožíváte. Ano, je to pravda – je to pravda odpoledne Velkého pátku. více

Štítky: kříž, beznaděj, zoufalství, Ježíš, naděje, oběť, opuštěnost, osamocenost, osamělost, pochybnosti, Průvodce Velikonocemi, smrt, Velikonoce, Velký pátek (Velikonoce), víra, zlo a utrpení  |  Sekce: Články

(6.4.2000)

Velikonoční mazanec - recepty krok za krokem

Velikonoční mazanec - recepty krok za krokem
Mazanec byl odedávna vítanou velikonoční pochoutkou zvláště pro naše předky, kteří se před Velikonocemi postili nejen od masa, ale mnohdy i od mléka a vajec - které právě mazanec obsahují. Mazanec je bochánek vyrobený ze sladkého kynutého těsta, které je obdobné těstu na vánočku. Nabízíme vám několik osvědčených receptů na velikonoční mazanec.

Velikonoční mazanec krok za krokem - recepty od různých autorů

více

Štítky: vaření, recepty, Velikonoce  |  Sekce: Články
Sdílet na Facebook
Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.