Velikonoce jsou tak trochu divné svátky. 

Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, a pak hrob Bílé soboty. 


Zrada, zbabělost, urážky, bití, odsouzení na smrt a pak zdání konce.

Můžeme si tedy klást otázku, jaký má smysl slavit svátky jara,
ve své prehistorii svátky kočovných pastevců a zemědělců?

Velikonoce jsou výjimečné právě v tom velkém příběhu Ježíše Krista 
a uzavření smlouvy mezi Bohem a vším lidem.
Smrt Krista se tak nestala tečkou za justičním zločinem,
ale našim vysvobozením, protože po ní nastává slavné Vzkříšení.

Pro nás, pro všechny.