NAVRCHOLU.cz

Články

Hlavní stránka / Články

(22.1.2010)

Příběh Velikonoc - odsouzení a křížová cesta

Muž bolesti V Jeruzalémě se rozednívalo. V Kaifášově paláci se kněží a náboženští představení celou noc horlivě činili. Plánovali, jak sprovodit Ježíše ze světa. více

  |  Štítky: Jidáš, příběh Velikonoc, Velký pátek (Velikonoce), Křížové cesty, pro děti, příběh, povídka, Velikonoce   |   Sekce: Články

(22.1.2010)

Příběh Velikonoc - hora Kalvárie - ukřižování

Příběh Velikonoc - hora Kalvárie - ukřižování
Hora Kalvárie Bylo devět hodin. Ulice byly plné lidí. V Jeruzalémě byl svátek a bylo jasné ráno. více

  |  Štítky: pro děti, příběh, povídka, ukřižování Ježíše Krista, Velikonoce   |   Sekce: Články

(22.1.2010)

Příběh Velikonoc - zahrada Josefa z Arimatie

Příběh Velikonoc - zahrada Josefa z Arimatie
Zahrada Josefa z Arimatie Vrátný oběhl hbitě galerii, vklouzl mezi velké pilíře a uklonil se před místodržitelem Pilátem. "Kdosi chce navštívit Vaši Excelenci," pravil. "Jmenuje se Josef z Arimatie. Říká, že přichází kvůli nějakému Ježíšovi." více

  |  Štítky: příběh Velikonoc, Velký pátek (Velikonoce), Bílá sobota (Velikonoce), pro děti, příběh, povídka, Velikonoce   |   Sekce: Články

(22.1.2010)

Příběh Velikonoc - velikonoční jitro

Příběh Velikonoc - velikonoční jitro
Velikonoční jitro Ze svého lůžka viděla Marie okno v temné světnici jen jako šedivý čtverec. Tím oknem bylo nyní slyšet první zakokrhání kohouta a napovědělo jí, že už svítá. Málo spala. Ted' se rychle oblékla a vyběhla do liduprázdné ulice s těžkým košem koření v ruce. více

  |  Štítky: příběh Velikonoc, vzkříšení, zmrtvýchvstání, andělé, Maria, pro děti, příběh, povídka, Velikonoce   |   Sekce: Články

(22.1.2010)

Příběh Velikonoc - nanebevstoupení

Příběh Velikonoc - nanebevstoupení
Až na konec země Asi šest týdnů uplynulo od prvních Velikonoc, kdy vstal Ježíš z mrtvých. Vidělo jej mnoho lidí. Viděli ho jeho přátelé (nikdy jeho nepřátelé!) v Jeruzalémě i v okolí a ve vzdálené Galileji. více

  |  Štítky: nanebevstoupení, Nanebevstoupení Páně, Duch svatý, Otec, Bůh, pro děti, spása, svědectví, učedník, učednictví, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání   |   Sekce: Články

(20.3.2007)

Velikonoce v otázkách a odpovědích

Velikonoce v otázkách a odpovědích
Proč mají někteří lidé raději Vánoce? Mohou Velikonoce oslovovat i dnešního člověka? Proč se Velikonoce slaví při prvním jarním úplňku? Proč jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem? více

  |  Štítky: Boží láska, Ježíš Kristus, křesťanství, opuštěnost, osamocenost, osamělost, radost, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání, židovství, židé, judaismus   |   Sekce: Články

(19.3.2007)

Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi ?

Co má římské Koloseum společného s Velikonocemi ?
Tato stavba byla slavnostně otevřena za císaře Tita v roce 80 stodenními hrami. Při nich bylo zabito 5000 šelem a 1000 gladiátorů. Během třech staletí zde pak zahynulo mučednickou smrtí mnoho křesťanů. V Koloseu přišel o život také poustevník Telemachos - poslední oběť pohanských her za vlády císaře Honoria. Skočil do arény mezi gladiátory a se vztaženýma rukama zvolal směrem k císaři: "Ustaň v tom vraždění!" ... více

  |  Štítky: Jan Pavel II. (papež 1978-2005) , Křížové cesty, mučednictví, papež, Velikonoce, Velký pátek (Velikonoce)   |   Sekce: Články

(19.3.2007)

Velikonoce - o nás bez nás?

Velikonoce - o nás bez nás?
Kolik důležitých a slavných věcí se děje na světě - a bez nás. Když se uděluje Nobelova cena, rozdělují olympijské medaile, nebo setkávají hlavy států. A mnohdy se nás to ani nijak jinak netýká. Ale když Kristus vstal z mrtvých, týkalo se to každého z nás, ač jsme ještě nebyli na světě. ... (Aleš Opatrný) více

  |  Štítky: Boží věrnost, křest, naděje, smrt, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání   |   Sekce: Články

(19.3.2007)

Kdyby vzkříšení spočívalo jen v oživení naší mrtvoly...

Kdyby vzkříšení spočívalo jen v oživení naší mrtvoly...
Kdyby vzkříšení spočívalo jen v tom, že Bůh oživí naši mrtvolu, pokorně bych ho požádal: „Prosím tě, Pane, nech mě v zemi. A jestli si chceš posloužit tím, co z mého těla zbylo, dej z něho vyrůst květině. To úplně stačí.“ ... (Podle Carlo Carretta) více

  |  Štítky: Bůh, stáří, senioři, old, Velikonoce, vzkříšení, zmrtvýchvstání   |   Sekce: Články

(19.3.2007)

Ať jsme jakkoliv svázáni...

Ať jsme jakkoliv  svázáni...
Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty, díky Velikonocům můžeme říci: „Vítězství je jisté!“ Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni lásky a nemáme odvahu jít dál, můžeme říci: „Vítězství je jisté !“ více

  |  Štítky: láska, nenávist, Přátelství, Velikonoce, vítěz, vítezství, zrada, zrádce, zrazení   |   Sekce: Články

(21.3.2006)

Datum Velikonoc

Datum Velikonoc
Neděle po prvním jarním úplňku
Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního úplňku. Kolísá od 22.3. do 25.4. Koncil nicejský (325) určil datum Velikonoc na neděli po prvním jarním úplňku, který nastane po průchodu Slunce jarnim bodem. Tak se Velikonoce oddělily od židovského kalendáře. Dnes se diskutuje o pevném datu Velikonoc. více

  |  Štítky: Velikonoce, židovství, židé, judaismus, Bílá sobota (Velikonoce), křest, postní doba, Průvodce Velikonocemi, Velikonoční vigilie (Velikonoce), vzkříšení, zmrtvýchvstání   |   Sekce: Články
Sdílet na Facebook
Sdílet na TwitterSdílet na LinkedInPoslat odkaz emailemVytisknout tuto stránku

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2018

 

Administraci zajišťuje redakční systém společnosti NETservis s.r.o.